Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Στοιχεία για την εφαρμογή εντομοκτόνων σκευασμάτων σε φοινικοειδή.

Όπως γνωρίζετε με τις με αριθ. 7750/78288/13.7.2012 και 7749/78284/13.7.2012 Υπουργικές Αποφάσεις χορηγήθηκαν κατ' εξαίρεση εγκρίσεις διάθεσης στην αγορά σε εντομοκτόνα σκευάσματα, για την αντιμετώπιση των εντόμων Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) και Paysandisia archon στα φοινικοειδή. Οι εν λόγω εγκρίσεις έληξαν στις 13-11-2012.

rhynchophorus ferrugineus
Σύμφωνα με τις ανωτέρω Υπ. Αποφάσεις:
Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνεται παρουσία Γεωπόνου, ο οποίος θα επιβεβαιώνει την προσβολή από τα ανωτέρω έντονα, θα επιβλέπει την κοπή και κάψιμο των φοινοκόδενδρων και θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των σκευασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές οδηγίες χρήσεις.Ειδικότερα, για την προστασία των μελισσών   προβλέπονται τα ακόλουθα:
• Να μην γίνεται εφαρμογή σκευασμάτων όταν οι  μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.
• Να μην γίνεται εφαρμογή σκευασμάτων σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής.
• Η εφαρμογή να γίνεται σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευμα ή το ξημέρωμα).
• Στους φοίνικες για καλλωπιστική χρήση να αποκόπτονται τα άνθη πριν από την εφαρμογή των σκευασμάτων.

Οι αρμόδιοι Γεωπόνοι των Δήμων (σε περίπτωση που η εφαρμογή έγινε σε κοινόχρηστους χώρους), υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την εφαρμογή να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε. 
  • Η ποσότητα που απαιτήθηκε.
  • Ο αριθμός των δένδρων ή των κομμένων δένδρων που ψεκάστηκαν. 
  • Έκθεση βεβαίωσης.
Paysandisia archon
Οι Δήμοι, οι Κοινότητες και οι ιδιώτες που θα εφαρμόσουν τα εν λόγω σκευάσματα, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση των προϊόντων.
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπονται κυρώσεις για τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες χρήσευς που αναγράφονται στις εγκρίσεις τους, καθώς και για όποιον αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου