Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

16 -24 Νοεμβρίου. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων, (ξεκίνησε το 2009) από 16 έως 24 Νοεμβρίου, προτείνει νέους τρόπους ενημέρωσης σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και την ανακύκλωση υλικών. Στόχος είναι η ανάπτυξη και η δοκιμή εργαλείων επικοινωνίας που απευθύνονται σε διοικητικές υπηρεσίες και οργανώσεις, επιχειρήσεις, σχολεία και ιδιώτες. Οι δραστηριότητες θα κορυφωθούν με τις θεματικές ημερίδες για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, οι οποίες φέτος θα δώσουν έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και προβλέπουν τοπικές εκδηλώσεις, όπως αγορές μεταχειρισμένων ειδών, σεμινάρια επισκευής και ανταλλαγές διαφόρων ειδών.
Μετά την εβδομάδα αυτή προγραμματίζεται μια Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού γύρω στις 10 Μαΐου 2014. Με το σύνθημα «Καθαρίζουμε την Ευρώπη», θα κληθούν εθελοντές για τον καθαρισμό της γειτονιάς τους και των ακτών από απόβλητα. Στόχος δεν είναι απλώς να απομακρυνθούν τα σκουπίδια, αλλά να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τα απόβλητα και τη διαχείρισή τους.

Στόχος είναι να μάθουμε περισσότερα για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας στην Ευρώπη, καθώς και να συζητήσουμε θέματα σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία. Το έργο, που συντονίζεται από την Ένωση Πόλεων και Περιφερειών για την Ανακύκλωση και τη Βιώσιμη Διαχείριση των Αποβλήτων (ACR +) και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+, καλύπτει σήμερα 17 χώρες, από τις οποίες οι 3 είναι χώρες εκτός ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες παράγουν ετησίως πάνω από 500 κιλά αστικών αποβλήτων κατ’ άτομο, όμως η ποσότητα αυτή κυμαίνεται από σχεδόν 300 κιλά σε ορισμένα κράτη μέλη σε πάνω από 700 κιλά σε άλλα. Η μισή περίπου ανακυκλώνεται, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η υγειονομική ταφή έχει εγκαταλειφθεί τελείως και τα ποσοστά ανακύκλωσης φθάνουν το 70 %, ενώ σε άλλα η ανακύκλωση είναι πολύ περιορισμένη και η υγειονομική ταφή απορροφά το 90 % και πλέον των αστικών αποβλήτων. Οι καταναλωτές και τα νοικοκυριά παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη μείωση των αποβλήτων με τις καταναλωτικές τους συνήθειες, και με το κατά πόσον εφαρμόζουν την επαναχρησιμοποίηση και τη διαλογή των αποβλήτων.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση σε σχέση με την αποτέφρωση, ορίζοντας μόνο ως έσχατη λύση την υγειονομική ταφή ή την αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας. Πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για την Επιτροπή εκτιμά ότι η πλήρης εφαρμογή της  Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα θα εξοικονομούσε 72 δισ. ευρώ ετησίως, θα αύξανε τον ετήσιο κύκλο εργασιών της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης κατά 42 δισ. ευρώ και θα δημιουργούσε πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλείσετε στις ακόλουθες διευθύνσεις: http://www.ewwr.eu , και http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Κλάδεμα Ελαιοδένδρων.

Η ελιά αντιδρά θεαματικά σε καλλιεργητικές παρεμβάσεις, όπως το κλάδεμα. Αρκεί να γίνεται σωστά! Αν η επέμβαση του κλαδέματος είναι επιτυχής, το δένδρο οδηγείται σε υψηλές αποδόσεις και περιορισμό της παρενιαυτοφορίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παρατηρούνται προβλήματα που εντέλει ζημιώνουν το εισόδημα του παραγωγού.


Μετά το πέρασμα από την νεαρή ηλικία στην ενήλικη ζωή, το ελαιόδενδρο απαιτεί εφαρμογή κλαδέματος καρποφορίας. Με το κλάδεμα αυτό στοχεύουμε στη ρύθμιση της φυσιολογίας του φυτού, ώστε να μεταφερθούν τα φωτοσυνθετικά προϊόντα στους καρπούς. Πριν την όποια επέμβαση είναι απαραίτητη η γνώση των οργάνων του δένδρου και του τρόπου που καρποφορεί.
Η ελιά δίνει καρπούς από μασχαλιαίους μικτούς οφθαλμούς και σε βλάστηση 2ης χρονιάς, με διαφοροποιήσεις κυρίως στον τρόπο προσανατολισμού της βλάστησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, η ποικιλία επηρεάζει τη μεθοδολογία κλαδέματος. Η συνηθισμένη ελαιοκομική πρακτική μας δείχνει ότι οι μέθοδοι κλαδέματος επηρεάζονται σημαντικά από την τοπική παράδοση και το σχήμα διαμόρφωσης που ακολουθείται κυρίαρχα στην περιοχή.
Οι γενικές αρχές που ακολουθούμε είναι οι:
  • Αραιώνουμε ή/και βραχύνουμε τους ετήσιους βλαστούς, εκείνους δηλαδή που πρόκειται να δώσουν καρπούς την επόμενη περίοδο. Η βράχυνση γενικά πρέπει να αποφεύγεται, ενώ αυτό το αραίωμα εφαρμόζεται μόνο όταν έχουμε εξαιρετική ευρωστία του κλάδου.
  • Αντίστοιχη εφαρμογή πραγματοποιείται για την διετή βλάστηση, εκείνη δηλαδή που θα καρποφορήσει την τρέχουσα χρονιά.
  • Απομάκρυνση των βλαστών που καρποφόρησαν κατά 50%.
  • Αφαίρεση όσων βλαστών δεν καρποφόρησαν, ενώ ήταν αναμενόμενο. Ο αριθμός των κλαδευόμενων κλαδιών/βλαστών εξαρτάται από το βαθμό γενικής καρποφορίας του δέντρου. Εάν αυτό καρποφόρησε επαρκώς, τότε κόβονται όλοι οι διετείς βλαστοί που δεν έδωσαν καρπό.
  • Απομάκρυνση κλαδιών ή βλαστών που είναι ξερά, άρρωστα και κακού προσανατολισμού (π.χ. διασταυρώνονται με άλλα κλαδιά).
  • Γενικά φροντίζουμε να προσδώσουμε σχήμα ομπρέλας στο δένδρο.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των παραπάνω επεμβάσεων θα εξαρτηθεί από την εικόνα του ελαιώνα, τις ικανότητες των κλαδευτών και την εκτίμηση του κόστους κλαδέματος.

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

16η Δράση, Κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες.

Άλλη μια επιτυχής συνάντηση παραγωγών ¨Χωρίς Μεσάζοντες¨ από την Λαμία, το Χρυσοχώρι Καβάλας, τον Αλμυρό Βόλου, την Νέα Βύσσα Έβρου, Υλίκη και Μελισσοχώρι Βοιωτίας, τον Ταξιάρχη Εύβοιας, την Κόρινθο και από τον Πόρο, ολοκληρώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στο καθιερωμένο πλέον υπαίθριο πάρκινκ, απέναντι από το κτήριο της Περιφέρειας στην Ελευσίνα. Εκατοντάδες συμπολίτες μας αλλά και κάτοικοι άλλων περιοχών παρέλαβαν τα προϊόντα που είχαν παραγγείλει, χωρίς καθυστέρηση και στην ώρα που είχε προκαθοριστεί από το Δήμο Ελευσίνας. Η συμμετοχή του κόσμου αποτελεί τη δύναμη μας για τη συνέχιση της προσπάθειας μας, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012.Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γεώργιος Τσουκαλάς
καλωσορίζει τους παραγωγούς.

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γεώργιος Τσουκαλάς
 καλωσορίζει τους παραγωγούς.Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γεώργιος Τσουκαλάς
 καλωσορίζει τους παραγωγούς.
προσφορές των συμμετεχόντων παραγωγών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.

Στη 16η δράση διατέθηκαν:
· 5,5 τόνοι αλεύρι από σκληρό σιτάρι από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμίας,
· 1200 κιλά ρεβίθια κουκιά και φασόλια (γίγαντες και πλακέ) 
· 100 κιλά σύκα Εύβοιας, 
· 140 κιλά ψωμί από ολικής άλεσης αλεύρι (βιολογικής καλλιέργειας),
· γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες, τουρσί, 
· τσάι και ρίγανη βιολογικής καλλιέργειας και σκόρδα Βύσσας.

Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες παραγωγούς για την ποσότητα αγροτικών προϊόντων που πρόσφεραν για το κοινωνικό παντοπωλείο, και αναλυτικά: 
· 50 κιλά αλεύρι,
· 20 κιλά όσπρια,
· 120 κιλά ψωμί από βιολογικό αλεύρι ολικής άλεσης,
· σκόρδα, σύκα, 
· 14 βαζάκια γλυκά του κουταλιού, 6 μπουκάλια σιρόπι,
· και 30 κιλά λαχανικά. 

Τέλος ο Δήμος Ελευσίνας οφείλει να ευχαριστήσει θερμά αρχικά τον κ. Δημητρακάκη Βασίλειο που παραλάμβανε όλες τις παραγγελίες καθημερινά και ακούραστα καθ’όλη τη διάρκεια της υποβολής τους. Επίσης ο Δήμος Ελευσίνας οφείλει να ευχαριστήσει όλους τους εθελοντές οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά αφιλοκερδώς και με συνέπεια από το πρωί του Σαββάτου μέχρι το πέρας της διανομής, διευκολύνοντας με ποικίλους τρόπους την διοργάνωση. Αναλυτικότερα ευχαριστούμε τους (με αλφαβητική σειρά): Μαραγκάκη Μαρία, Στεφανουδάκη Ελένη, Τσόκα Κωνσταντίνα και την Χαλκιαδάκη Μαρία καθώς προσέφεραν με αγάπη και σε εθελοντική πάντα βάση τις υπηρεσίες και βοήθησαν καθοριστικά ώστε το ακόλουθο εγχείρημα να πραγματοποιηθεί για άλλη μια φορά με επιτυχία και συντονισμό.