Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοπαραγωγών & χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου.

Με βάση το υπ' αριθ 11926/3-9-2013 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Περ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Δυτικής Αττικής, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται  να υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2014. Ακόμα και στην περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της αγροτικής παραγωγής, είναι υποχρεωτική η υποβολή μηδενικής δήλωσης συγκομιδής.

Επιπλέον, όσοι παραγωγοί επιθυμούν να αποκτήσουν δικαιώματα φύτευσης αμπέλου απο το Εθνικό Απόθεμα μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έως την  15η Δεκεμβρίου 2013 (σχετ: το υπ' αριθ 11925/3-9-2013 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Περ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Δυτικής Αττικής)

πηγή φωτογραφίας: http://blog.selenewines.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου